سامانه 137 شهرداری

رودان پلاس

آرشیو خبرها
  • عمرانی

    ادامه روند بازآفرینی بافت فرسوده شهری در محله پشته معزآباد

    به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان،شهرداری رودان در ادامه عملیات بازآفرینی بافت های فرسوده شهری اقدام به آسفالت معابر خاکی واقع در محله پشته معزآباد نمود. حجت جاودان گفت:برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهری در محلات پشته معزآباد،بندمیر،بندملا و چاه تمر مبلغی بالغ بر 65 میلیارد ریال هزینه شده است. وی در پایان گفت: آسایش و رفاه شهروندان هدف اصلی این شهرداری می باشد. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان
  • عمرانی

    زیرسازی معابر خاکی محله پشته معزآباد

    به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان،در راستای فعالیت های عمرانی شهرداری رودان اقدام به زیرسازی معابر خاکی محله پشته معزآباد جهت آسفالت نموده است. شهردار رودان گفت:بیست هزارمترمربع از معابر واقع در بافت فرسوده شهری آسفالت شده است. حجت جاودان در پایان عنوان کرد:بهسازی و ارتقای کیفیت در محل زندگی شهروندان، از اهداف مهم شهرداری رودان بوده و یکی از اصلی ترین مسائل برای مدیران شهرداری اعتماد مردم است که با پیگیری درخواست های آنها و خدمات دهی در شهر امکان پذیر است. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان

گزارش ها

عمرانی

ادامه روند بازآفرینی بافت فرسوده شهری در محله پشته معزآباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان،شهرداری رودان در ادامه عملیات بازآفرینی بافت های فرسوده شهری اقدام به آسفالت معابر خاکی واقع در محله پشته معزآباد نمود. حجت جاودان گفت:برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهری در محلات پشته معزآباد،بندمیر،بندملا و چاه تمر مبلغی بالغ بر 65 میلیارد ریال هزینه شده است. وی در پایان گفت: آسایش و رفاه شهروندان هدف اصلی این شهرداری می باشد. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان

آخرین نظرات

وب سایت اطلاع رسانی شهرداری رودان