سامانه 137 شهرداری

رودان پلاس

آرشیو خبرها
  • عمرانی

    آسفالت معابر خاکی محله بالاشهر معزآباد(پشت دفتر فنی مهندسی طاق)

    شهرداری رودان در ادامه فعالیت های عمرانی اقدام به آسفالت معابر خاکی محله بالاشهر(پشت دفتر فنی مهندسی طاق) کرد. 🔶شهردار رودان گفت:این پروژه به متراژ 1200مترمربع و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال انجام شد. 🔶حجت جاودان گفت:این پروژه بمنظور رفاه و سهولت در رفت و آمد شهروندان به بهره برداری رسید. 🔷روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان
  • عمرانی

    روکش آسفالت خیابان کشاوز(روبروی بیمه ایران)

    🔶شهرداری رودان در ادامه فعالیت های عمرانی اقدام به آسفالت خیابان کشاورز (روبروی بیمه ایران)کرد. 🔶شهردار رودان گفت:پروژه روکش آسفالت خیابان کشاوز به متراژ 1500مترمربع و با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال انجام شد. 🔶حجت جاودان گفت:این پروژه بمنظور رفاه و سهولت در رفت و آمد شهروندان انجام شد. 🔷روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی

گزارش ها

عمرانی

آسفالت معابر خاکی محله بالاشهر معزآباد(پشت دفتر فنی مهندسی طاق)

شهرداری رودان در ادامه فعالیت های عمرانی اقدام به آسفالت معابر خاکی محله بالاشهر(پشت دفتر فنی مهندسی طاق) کرد. 🔶شهردار رودان گفت:این پروژه به متراژ 1200مترمربع و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال انجام شد. 🔶حجت جاودان گفت:این پروژه بمنظور رفاه و سهولت در رفت و آمد شهروندان به بهره برداری رسید. 🔷روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودان

آخرین نظرات

وب سایت اطلاع رسانی شهرداری رودان